Tiny Forest

  • Zie voor eerdere berichtgeving op de site van de dorpsraad.
  • Op de enquête die werd gehouden over de beste locatie voor een Tiny Forest kwam weinig respons en de uitkomsten waren divers.
  • De gemeente herbevestigt dat het plan voor de aanleg van een Tiny Forest in Hoogmade doorgezet moet worden. Over de locatie zal de gemeente op korte termijn een besluit nemen en daarover de mening van de dorpsgemeenschap raadplegen.

Gepubliceerd: 10 april 2021.