• Update 31 juli: Enige tijd geleden is er gekozen voor de locatie nabij de Dierenweide. U las daar dit bericht over. Een datum voor de aanplantdag dit najaar is nog niet vastgesteld.
  • Samen met het gemeentebestuur organiseren wij een interactieve digitale dorpssessie op: maandag 14 februari om 19.30 uur, waarbij we u verder willen informeren over de gebiedsontwikkeling van het Zuideinde en tot een besluit willen komen over de definitieve locatie van het Tiny Forest. De heer Hans Demoed, manager Ontwikkeling van onze gemeente, zal ook aanwezig zijn. Hein de Groot, voorzitter van de Dorpsraad, zal de bijeenkomst leiden. Wilt u aanwezig zijn bij deze digitale dorpssessie? Heel graag! Tijdens de sessie kunt u interactief meedoen en meepraten.
  • Zie voor eerdere berichtgeving op de site van de dorpsraad.
  • Op de enquête die werd gehouden over de beste locatie voor een Tiny Forest kwam weinig respons en de uitkomsten waren divers.
  • De gemeente herbevestigt dat het plan voor de aanleg van een Tiny Forest in Hoogmade doorgezet moet worden. Over de locatie zal de gemeente op korte termijn een besluit nemen en daarover de mening van de dorpsgemeenschap raadplegen.

Gepubliceerd: 10 april 2021.