De dorpsraad is een vereniging en zoals elke vereniging hebben we leden. In principe zien we alle Hoogmadenaren als onze leden: Samen vormen we het dorp.

De mate van betrokkenheid bij het werk en de activiteiten van de dorpsraad bepalen de leden zelf. Een lid kan zich via de website laten informeren maar kan ook een stap verder gaan. Meld je aan voor de Nieuwsbrief die enkele keren per jaar verschijnt.

Vanzelfsprekend kunnen oud-inwoners van het dorp ook betrokken blijven. Velen zijn verhuisd vanwege de beperkte mogelijkheden om in Hoogmade aan een woning te komen. Een goede reden om lid te blijven en actief de ontwikkelingen te volgen via de website, social media en uiteraard de Nieuwsbrief. Meld je aan!

Het steunen kan ook met een (kleine) financiële bijdrage. Vele Hoogmadese verenigingen hebben een brede schare donateurs die graag helpen die vereniging in stand te houden. Dat kan uiteraard ook bij de Dorpsraad. Uw bijdrage is welkom op rekening NL 27 RBRB 0896702758. Hartelijk dank!

advertisement businessman hands handwriting
Word activer lid: meld je aan voor de Nieuwsbrief.