Stand van zaken en voortgang bij de grotere werkzaamheden van de gemeente voor ons dorp op het gebied van groen, veiligheid, wegen, e.d.

De leden van het bestuur van de dorpsraad hebben op wisselende tijdstippen contact met de gemeente over allerlei zaken die van belang zijn voor Hoogmade.

Onlangs is afgesproken om de twee maanden op vaste tijdstippen te overleggen over de stand van zaken en de voortgang van de grotere werkzaamheden in ons dorp op het gebied van groen, veiligheid, wegen, etc.

Eind oktober was wederom een overlegmoment. Doel van het overleg: uitwisseling van informatie, voortgangsafspraken publiceren, dorpsbelangen behartigen, inbreng vanuit het dorp vergemakkelijken, etc.

Op deze pagina ziet u van welke projecten er nieuws te melden valt. Ze zijn aangegeven met een *sterretje.*

Buiten dit overzicht vallen:

  • Informatie over mogelijke nieuwe bouwlocaties voorafgaand aan uitvoering hoort niet thuis in deze periodieke overzichten. Bij nieuws hierover vindt per geval publicatie op de site plaats.
  • Kleinere zaken die thuishoren bij het meldpunt woon- en leefomgeving woon- en leefomgeving horen worden daarin niet besproken.

De werkzaamheden die op deze lijst voorkomen worden onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd. Reacties en commentaar kunnen dus het beste daar worden ingebracht bij Luuk Loupias, tel. 071-3327272. Liefst met een cc aan het bestuur van de dorpsraad.

Uiteraard zijn ook bij het bestuur van de dorpsraad reacties welkom; reageer door te mailen naar ons.

Het overzicht van alle lopende projecten:

Voor meer informatie kunt u in het menu kiezen voor projecten en het desbetreffende onderwerp uit het submenu aanklikken. Of nog gemakkelijker: de link hierboven achter het projectnummer.