• Update: De Oplevering van de woningen is voorlopig gepland voor het voorjaar/zomer 2022. Ook de openbare ruimte (wegen, verlichting, etc.) moet nog aangelegd worden. We rekenen er dus op dat na de zomer de nieuwe huizen in ons dorp bewoond zullen zijn.
  • Eerder heeft de gemeente bevestigd dat voor auto’s dagelijkse toegang tot de nieuwe wijk Weidse Wetering niet via de Theo Bosmanlaan zal kunnen plaatsvinden maar via de Graaf Willem II laan. Bedoeling is dat er 2 dammen komen, waarbij de dam naar de Theo Bosmanlaan voorzien is van een verwijderbare paal t.b.v. van nooddiensten, zoals ambulance en brandweer. Fietsers en wandelaars kunnen er ook overheen; auto’s niet. Inmiddels is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de dammen met duikers die door de gemeente als vergunningsvrij is beoordeeld. De dammen zullen dus binnenkort worden aangelegd.

  • De bouw van de woningen in de Weidse Wetering is inmiddels gestart. De hei-werkzaamheden zijn 18 mei begonnen en inmiddels afgerond.

  • Voor informatie over de stand van zaken van zaken: zie eerder bericht op de site.
  • Aanvraag Omgevingsvergunning toegang tot de Weidse Wetering. Desgevraagd bevestigt de gemeente dat voor auto’s dagelijkse toegang tot de nieuwe wijk Weidse Wetering niet via de Theo Bosmanlaan zal kunnen plaatsvinden maar via de Graaf Willem II laan. Bedoeling is dat er 2 dammen komen, waarbij de dam naar de Theo Bosmanlaan voorzien is van een verwijderbare paal t.b.v. van nooddiensten, zoals ambulance en brandweer. Fietsers en wandelaars kunnen er ook overheen; auto’s niet.
  • Update: In dit stadium kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Indien door de gemeente besloten wordt om een omgevingsvergunning te verlenen, dan hebben belanghebbenden de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Blijkt na beoordeling echter dat voor deze aanvraag een uitgebreide procedure gevolgd moet worden, dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats waarbij belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.

Laatste update: 30 oktober 2021.

Foto: R. Looijenstein