Mede door inspanningen van het college van B&W, heeft Vodafone inmiddels besloten om de haalbaarheid te onderzoeken of de geplande antennes in de nieuw te bouwen kerktoren kunnen worden geïntegreerd. Het plan is om een aantal antennes in de spits te plaatsen, hoger dan de voormalige positie op het metselwerk.

Hiertoe vindt er overleg plaats tussen de aannemer die de antennes bouwt en de commissie die de plannen maakt voor de herbouw van de kerk.

Mocht de uitkomst positief zijn, dan ziet Vodafone af van de locatie in de Hoogmadese Polder op het terrein van de voormalige waterzuivering.

Het kerkbestuur heeft hierover intensief contact gehad met de gemeente. Ook het bestuur van de dorpsraad heeft hiervoor gepleit en vindt dit een positieve ontwikkeling, ondanks dat de tijdelijke zendmast aan het Noordeinde hierdoor langer in gebruik zal blijven.

Recentelijk is er bij de gemeente een aanvraag voor een tijdelijke mast voor het mobiele netwerk van KPN op het Noordeinde 25 Hoogmade ingediend.

  • Zie voor berichtgeving op de site van de dorpsraad.
  • De gemeente laat weten dat nu eerst op korte termijn met de vergunningaanvrager (Vodafone) overleg zal worden gevoerd. Mede op basis daarvan zal het college een besluit nemen n.a.v. de bezwaren die zijn ingediend en daarover de raad en de indieners van bezwaar berichten.

Geüpdatet: 5 juni 2021.