Zendmast

  • Zie voor berichtgeving op de site van de dorpsraad.
  • De gemeente laat weten dat nu eerst op korte termijn met de vergunningaanvrager (Vodafone) overleg zal worden gevoerd. Mede op basis daarvan zal het college een besluit nemen n.a.v. de bezwaren die zijn ingediend en daarover de raad en de indieners van bezwaar berichten.

Gepubliceerd: 10 april 2021.