Vanuit de dorpbox: update speeltuintjes

Speeltuintjes in Hoogmade In onze Dorpbox hebben we ideeën en suggesties mogen ontvangen over de speeltuintjes in ons dorp. In maart hebben we vanuit de dorpsraad twee gesprekken gevoerd met de gemeente waarin de speelvoorzieningen zijn besproken. Afgelopen 30 maart vond ons tweede gesprek plaats. Het lijkt ons een goed moment om vanuit dit gesprek … Meer lezen over Vanuit de dorpbox: update speeltuintjes