• De dorpsraad is, samen met de omwonenden, al geruime tijd bezig om het desolate aanzien van de perken en gras op en rond het Hendrik Meijerplantsoen bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Begin dit jaar heeft de gemeente het gras opnieuw ingezaaid, helaas is dat mislukt. Begin april hebben wij dit aan de gemeente gemeld en een verzoek gedaan om hier actie op te ondernemen zodat we deze zomer wel van een mooi grasveld kunnen genieten.
  • Na overleg met de gemeente is besloten om de kale plekken in het gras opnieuw in te zaaien en het ingezaaide stuk tijdelijk af te schermen met een hekje zodat het gras de kans krijgt om te groeien.

Gepubliceerd: 10 april 2021.