• Update sept. 2022: We hebben het definitief ontwerp van de te renoveren van Klaverweijdeweg mogen ontvangen. Ook benieuwd? Download de tekeningen in pdf-formaat voor deel a-b, deel c-d en deel e door ze aan te klikken.

  • 31 juli 2022: De gemeente heeft laten weten dat dit alsnog dit jaar gaat gebeuren. Aanwonenden kunnen hun wensen aangeven. We vragen na waar aanwonenden zich kunnen melden.
  • Over de renovatie van de Klaverweijdeweg valt helaas weinig nieuws te vertellen, behalve dan dat de aanbesteding nog steeds niet is gerealiseerd door discussie met het waterschap over de financiering. Ondertussen tasten de omwonenden in het duister. Het bestuur van de Dorpsraad heeft er bij de gemeente op aangedrongen omwonenden snel te informeren over de stand van zaken, waarom vertraging is opgetreden en hoe de verdere planning eruit ziet.

  • De reconstructie van Klaverweijdeweg is uitgesteld. De aanbesteding zal nu dit jaar starten, zodat de werkzaamheden in 2022 (na de vorstperiode) in uitvoering kunnen worden genomen. Bewoners zijn eerder geïnformeerd over de plannen. Over bereikbaarheid van de woningen overleg met bewoners plaatsvinden (maatwerk in overleg met de bewoners over hun behoeften.)

  • Wat gaat er op hoofdlijnen gebeuren : de dijk wordt met circa 50 centimeter opgehoogd en loopt dan schuin af naar de waterkant. Dit werk wordt voor rekening van Rijnland uitgevoerd. Hierdoor zullen er 18 bomen verdwijnen. De bedoeling is dat 18 nieuwe bomen ergens anders – in of rond Hoogmade- worden geplant. Als de dijk klaar is dan wordt de weg opnieuw geasfalteerd, waarbij er aan weerskanten weer rode stroken voor de fietsers komen. Het nieuwe asfalt wordt aangelegd vanaf de kruising Theo Bosmanlaan – Kerkstraat tot aan de Wittert van Hoogland brug. Er komt één verkeersdrempel tussen nummer 13 en 15 van de van Klaverweijdeweg. Verder wordt er schrikbelijning aangebracht ter hoogte van de van Klaverweijdeweg 15 met borden “Denk aan onze kinderen.”

Dit project is een combiproject van de gemeente Kaag en Braassem en het HHR (Hoogheemraadschap van Rijnland), waarbij K&B de projectleiding en regie voert. Dit heeft als voordeel dat het totale project door één hoofdaannemer wordt uitgevoerd. De start van de werkzaamheden is gepland in het derde kwartaal van 2021 en er wordt rekening gehouden met de wielerronde van Jezus-Eik op 27 augustus.

  • Overleg over de reconstructie van de van Klaverweijdeweg van de gemeente met omwonenden en het bestuur van de dorpsraad als waarnemer is afgerond.
  • Uitvoering van de renovatie wordt op dit moment voorbereid. De dijk langs de weg moet verhoogd en verstevigd worden en het asfalt zal worden vernieuwd.
  • Bij aanvang van de werkzaamheden in het derde kwartaal zal meer informatie over hierover op de bouwapp van de gemeente worden gepubliceerd
Archieffoto – copyright Rob Looijenstein

Laatste update: 28 januari 2022.