• Zie de brief van het college aan de raad n.a.v. de evaluatie van de dorpsraden.
  • In deze nieuwe opzet van contact tussen dorpsraden en gemeente vanaf 2021 wordt gewerkt met een jaaragenda waarin de gemeente aangeeft welke werken en projecten op stapel staan in het betreffende dorp. Dat is voor de gemeente ook de basis voor de periodieke gesprekken in het betreffende jaar. Vanuit het dorp komen er gedurende het jaar ook andere ontwikkelingen.

Gepubliceerd: 10 april 2021.