Verslag Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Hoogmade

Op woensdag 19 oktober 2022 om 20.00 uur hield de Dorpsraad van Hoogmade de Algemene Ledenvergadering in de aula van basisschool ter Does. Er waren ongeveer 30 leden.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen van het jaarverslag 2021
5. Vaststellen financieel verslag 2021, Verklaring van de kascommissie, Benoeming kascommissie
6. Rooster van aftreden en verkiezing nieuw bestuur
7. Gelegenheid tot stellen van vragen
8. Presentatie “Energie besparen?” Hoe komen we deze winter door? Door Bas Hoogerhuis

Er waren geen mededelingen of ingekomen stukken en de agenda werd zonder wijzigingen vastgesteld. Wel misten enkele leden vooraf de stukken. Deze stukken en het financiële verslag worden op de website gezet.

Jaarverslag 2021
Voorzitter, Hein de Groot geeft toelichting op het jaarverslag 2021. Lees hier het jaarverslag 2021

N.a.v. het jaarverslag adviezen/aanbevelingen over Toekomstvisie Hoogmade
Op het gebied van uitbreiding Hoogmade zijn een aantal adviezen en suggesties meegegeven.
– Een pleidooi voor meer woningen en een goed uitgewerkte toekomstvisie voor Hoogmade.
– Advies is niet altijd vast te houden aan beperkende zaken, omdat je dan het risico loopt dat je niet
verder kan bouwen.
– Aanbeveling is om de verenigingen mee te nemen bij de toekomstvisie.
– Suggestie om een aantal woningen te claimen vanuit Gnephoek.
De Dorpsraad staat positief tegenover de adviezen en suggesties. We zijn bezig met een houtskoolschets “Toekomstvisie Hoogmade”. Streven is om deze in het eerste kwartaal 2023 in concept rond te hebben. Hiervoor is de hulp ingeschakeld van een externe.
De dorpsraad gaat uiteraard in overleg met de verschillende partijen. Tevens is er tot op heden medewerking vanuit de stichting Erven Cornelis Sprongh.

Financieel verslag 2021

De kascommissie geeft het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.
De kascommissie voor komend jaar wordt gevormd door Gerrie van der Meer en Peter Bax.

Rooster van aftreden en nieuw bestuur
De dorpsraad dankt Koos van der Meer en Lauris Beets voor de vele jaren inzet bij de dorpsraad.
Marco Elstgeest heeft zich kandidaat gesteld als nieuw bestuurslid. Hij wil zich graag inzetten voor de toekomst van Hoogmade en vindt met name wonen en vitaliteit voor het dorp erg belangrijk.
Het reeds zittend bestuur wordt tijdens de vergadering opnieuw herkozen. Marco Elstgeest wordt gekozen en welkom geheten als nieuw lid.


Gelegenheid tot stellen van vragen, doorgeven van suggesties

– Omdat het wenselijk is een grotere betrokkenheid te hebben, is de vraag of de dorpsraad bereid is om een haalbaarheidsonderzoek te doen richting een hoger democratische gehalte van de dorpsraad. Hiervoor zou je een werkgroep moeten instellen. In een boek van Wim Daniels wordt een Dorpscoöperatie als model hiervoor aangehaald.
Vanuit de zaal geeft iemand aan de dorpsraad wel een democratisch orgaan te vinden, omdat iedereen zich kan laten informeren en reageren wanneer dit nodig is. Peter van Hoesel geeft aan dat de Gemeente dan wel uit de top-down houding moet komen, omdat het anders echt niet gaat werken. We gaan dit zeker in het bestuur verder bespreken en komen hier op terug. .

– Er wordt aandacht gevraagd voor het onderhoud van het groen in ons dorp.
De dorpsraad zal dit punt agenderen bij de gemeente. Er is zeker aandacht voor groen. Denk aan de Tiny Forest en de wilgenbomen die zijn geplant langs het Polderpad. Er wordt ook aangegeven dat je als burger zelf initiatieven kan aanvragen bij de gemeente.

– Er is een voorstel voor de Kerkstraat om extra bomen te plaatsen en bankjes neer te zetten.
Een mooi idee welke de dorpsraad mee zal nemen richting gemeente. Echter is dit al een keer geprobeerd zonder resultaat.

– Een idee wordt geopperd voor een coöperatieve boerderij.
Wellicht iets voor de toekomst.

– Iemand wil graag boompjes doneren voor het Tiny Forest.
De dorpsraad staat open voor dit soort burgerinitiatieven en zal de gegevens doorgeven aan de contactpersoon bij IVN. 22 november aanstaande is de plantdag van het Tiny Forest.

– Is er eigenlijk een vice-voorzitter?
De dorpsraad heeft nog geen vice-voorzitter, maar gaan daar over nadenken.

– is het een idee om een schaduw kinderbestuur dorpsraad op te richten?
Een leuk idee. Wellicht kunnen we dit gaan uitwerken.

“Energie besparen?” Hoe komen we deze winter door?
Presentatie door Bas Hoogerhuis, Adviseur Duurzaamheid gemeente Kaag en Braassem
Een interessante presentatie die we hier publiceren op de website. Er zijn een aantal suggesties gedaan voor het samen oppakken van de energietransitie en de woningbouwplannen. De gemeente vraagt aan de inwoners van Hoogmade om mee te helpen en te denken. Hoe kunnen we gezamenlijk in ons dorp Hoogmade werken aan de energietransitie? Een goede tip is dat inwoners een gratis energiecoach kunnen laten langskomen, dit is een vrijwilliger die is opgeleid om advies te geven voor energiebesparende maatregelen. Iedereen kan hiervoor een formulier invullen op de website van de gemeente. Hier staan ook talloze tips. Boodschap is dat we er met alleen besparen niet komen en dat grootschalige opwek ook nodig is. Er zijn vanuit de zaal suggesties genoemd voor een energie coöperatie of een coöperatieve boerderij samen te voegen in een plan voor de toekomst. De dorpsraad kan ondersteunen in het maken van plannen voor het verduurzamen van Hoogmade. We moeten het vooral met elkaar doen!

Wij danken alle leden die aanwezig waren bij onze ALV.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.