Uitnodiging voor Hoogmadese bestuurders

Aan alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen in Hoogmade.  Het bestuur van de dorpsraad nodigt u uit voor een Nieuwjaars-Bestuursborrel. Graag brengen wij de bestuursleden van verenigingen en stichtingen in Hoogmade bijeen voor een gezamenlijke proost op het nieuwe jaar 2023! In een informele setting ontmoeten we elkaar en praten we bij over het reilen … Meer lezen over Uitnodiging voor Hoogmadese bestuurders

Verslag ALV – 19 okt.

Verslag Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Hoogmade Op woensdag 19 oktober 2022 om 20.00 uur hield de Dorpsraad van Hoogmade de Algemene Ledenvergadering in de aula van basisschool ter Does. Er waren ongeveer 30 leden. Agenda 1. Opening door de voorzitter2. Mededelingen en vaststellen agenda3. Ingekomen stukken4. Vaststellen van het jaarverslag 20215. Vaststellen financieel verslag 2021, … Meer lezen over Verslag ALV – 19 okt.