Liever duurzame woningbouw in de Hoogmadese Polder dan windmolens.

De laatste dagen kregen wij van verschillende inwoners de vraag wat ons standpunt is m.b.t. de in de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) genoemde zoeklocaties voor windmolens en met name de daarin genoemde zoeklocaties langs de A4 in de Hoogmadese Polder.

Er is terecht behoorlijk wat onrust ontstaan onder de inwoners van ons dorp, want wie wil er een molen in zijn achtertuin?

Wij realiseren ons echter ook dat de CO2 en stikstof problematiek in Nederland aangepakt moet worden en dat er door de overheid invulling moet worden gegeven aan het ondertekende klimaatakkoord.

Wij als bestuur van de Dorpsraad Hoogmade zouden niet graag zien dat de (regionale en lokale) politiek voor die verantwoordelijkheid zouden weglopen. Tenslotte moet ieder een steentje bijdragen om de opwarming van de aarde te stoppen en een leefbaar Hoogmade voor onze kinderen achter te laten.

Een volgende stap is de vaststelling van de RES 1.0 door onze gemeenteraad. Het gaat dus nog niet over de locatie waar windmolens komen. Voor verdere informatie verwijzen we naar stukken die op 17 mei in de gemeenteraad aan de orde zijn:

Hierin lezen we o.a.:

Wat willen we bereiken

De RES is een uitwerking van het Nationale Klimaatakkoord met als doel het verminderen van de CO2- uitstoot om zo de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden Celsius te beperken.

Met het vaststellen van de RES worden bouwstenen geleverd voor de energietransitie in de regio waaronder onze gemeente. Het is een strategische verkenning die keuzes markeert en richting geeft.

De RES kent geen binding richting derden, en het is in die zin geen ‘plan’ of beleidsdocument.

De RES 1.0 is een tussenstap op weg naar de ambities voor 2030. Voor elektriciteit is deze gericht op realisatie van zonne- en windenergie voor 2030, waarvoor de vergunningen per 2025 verleend moeten zijn. De RES wordt geacht inzicht te geven in de regionale bijdrage aan de nationale opgave van 35 TWh aan grootschalige duurzame opwek van elektriciteit per 2030.

Voor warmte is de RES 1.0 gericht op keuzes over de regionale warmtestructuur in 2023 (RES 2.0), waaronder de koppeling van vraag en bovenlokale bronnen (zoals de warmteleiding vanuit Rotterdam). Dit om in 2030, in lijn met de ambities uit het Klimaatakkoord, voldoende woningen en andere gebouwen op een andere manier dan met aardgas te voorzien van warmte.

Het onze verwachting dat op termijn meerdere beslissingen in één keer genomen zullen worden: Waar woningbouw? Waar groen? En waar energie in de vorm van windturbines en/of zonnepanelen?

De ledenvergadering en het bestuur van de Dorpsraad Hoogmade pleiten al een hele tijd voor gefaseerde, passende woningbouw in de Hoogmadese Polder. Ons pleidooi heeft gehoor gevonden bij de vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad.

De afgelopen jaren heeft de dorpsraad meerdere malen aangegeven dat grootschalige woningbouw ongewenst is. Wél stap voor stap uitbreiding op basis van een langetermijnplanning en rekening houdend met het bestaande landschap. En uiteraard tenminste energieneutraal en met ruimte voor recreatie en natuurbeleving.

Als er al windmolens in de Hoogmadese Polder moeten komen, dan mogen die de ontwikkeling van woningbouw als hierboven omschreven, nu en in de toekomst, niet in de weg staan.

Het bestuur van de Dorpsraad Hoogmade is dus niet “tegen windmolens”, maar vooral ook “vóór gezonde groei en leefbaarheid van Hoogmade”. Of windmolens daarbij horen is voor ons zeer de vraag!

Een afschrift van dit standpunt zullen wij aan de leden van de gemeenteraad toesturen.

Het Bestuur van de Dorpsraad Hoogmade

11 reacties op ‘Statement bestuur t.a.v. windmolens

 1. De neutrale houding van de Dorpsraad verbaast mij enorm! Heeft u zich wel verdiept in de materie? Neem bijvoorbeeld windpark het Spui. 5 windturbines op 500 – 1 km afstand van woningen. Inmiddels zijn 6 van de 12 omwonenden verhuisd, omdat zij het geluid van de windturbines niet meer konden verdragen en ziek werden. Dit geldt dus ook voor bewoners die op 1 km afstand wonen. In Hoogmade staan de meeste woningen binnen 350 – 1 km van de geplande locatie af. Als u de belangen van de bewoners van Hoogmade werkelijk vertegenwoordigt, dan kun u niet anders doen dan fel tegenstander zijn van deze plannen!!

 2. Eerst de H.S.L daarna de hoogspanningsmasten vervolgens een zendmast in de achtertuin en straks de windmolens.
  Hoe ver kun je gaan voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van de inwoners van Hoogmade.

 3. Wat een waardevolle toevoeging! Veiligheid is een belangrijk aspect waarbij ik zelf aannam dat het geborgd zou zijn voor plannen op de tekentafel zouden komen. Dank voor dit inzicht André.

 4. Laten we de RES vooral niet bagatelliseren en elkaar alsjeblieft juist informeren: in de RES lezen we immers ook dat:

  ‘De keuzes in de RES vragen om concretisering en
  verankering om tot uiteindelijke realisatie te komen. Dat
  gebeurt bijvoorbeeld in structuur- of omgevingsvisies
  en/of in ander beleid (omgevings-, ruimtelijk,
  duurzaamheids-, energiebeleid of andersoortig). Deze
  opvolging vindt niet alleen plaats op lokale schaal,
  maar ook in regionaal verband. Juist in de bovenlokale
  afstemming zit meerwaarde.’

  De keuzes die nu gemaakt worden in de RES 1.0, zullen dus later wel concreet worden vertaald naar de Omgevingsvisie, en in Bestemmingsplannen worden verankerd. Dus nee, nu naar de letter genomen misschien nog nét geen beleid, maar straks uiteraard wel definitief in diverse plannen in beton gegoten!

  Verder staan de zoeklocaties voor de windturbines gewoon op de plankaart (bijlage 6.6 bij de RES) ingetekend, dus hier wordt zeker nu wel al over beslist.

  Ja, ook Hoogmade zal zijn steentje moeten bijdragen, maar is de plaatsing van een dergelijk aantal windturbines op deze nabije afstand in een gebied dat voor woningbouw is aangewezen, redelijk en naar evenredigheid ten opzichte van alle andere kernen van Kaag en Braassem en ten opzichte van alle andere gemeenten van Holland Rijnland?

 5. Beste Dorpsraad,

  Met verbazing heb ik uw standpunt gelezen m.b.t. de windmolens.

  U merkt op:
  Er is terecht behoorlijk wat onrust ontstaan onder de inwoners van ons dorp, want wie wil er een molen in zijn achtertuin?
  Met deze opmerking lijkt het er alleen maar op dat het hier om gaat. Niets is minder waar. Het zou u prijzen als u zich eens in de materie verdiept zoals vele inwoners van dit dorp en land wel doen en dan pas een gefundeerd standpunt inneemt.

  Naast de argumenten als ‘geen gezicht’ of gezondheidsklachten door al of niet hoorbaar geluid is de locatie qua veiligheid een van de slechtste die je in Nederland kunt kiezen. De torenhoge turbines komen nl. pal te staan naast een cruciaal knooppunt waar A4 (gevaarlijke lading), tunnel A4, spoor HSL en Hoogspanningsmasten met ondergrondse kabels samenkomen.
  Ik verwacht van een Dorpsraad dat zij de bewoners steunt en oog heeft voor veiligheid. Blijkbaar vindt een overgrote meerderheid dat deze er om moverende redenen niet op die plek moeten komen (zie het aantal personen dat de petitie inmiddels heeft getekend).
  Ik zou zeggen sluit je aan bij de initiatiefnemers die met goede onderbouwde en feitelijke argumenten en met alternatieven de raad zullen informeren. Net als zij hebben gedaan i.s.m. de Katholieke kerk om de zendmast weer terug te krijgen in de kerk. Toen was het aan uw kant ook stil en kwam u pas veel later met een standpunt.
  Hopelijk vat u dit niet al te kritisch op. Ik waardeer vrijwilligerswerk. Ook ik was blij met uw inzet voor het polderpad naast de A4. Helaas wordt deze dan wel afgesloten omdat i.v.m. de veiligheid niemand meer, dus ook de boer niet om het gras te oogsten, het weiland in mag. Dat is dan wel weer jammer van alle moeite.

  Altijd bereid hierover met u in gesprek te gaan.

  Met vriendelijke groet,

 6. Waarom nu ineens windmolens in Hoogmade, zo’n kleine gemeenschap die al jarenlang de HSL aan herrie heeft. Niet doen. Liever zonnepanelen langs de totale A4, daar hoor je niets van maar zeer milieubewust. Als de aarde opwarmt plak dan alle daken vol met zonnepanelen. Geen windmolens a.u.b. Voor het behoud van uitzicht in onze mooie polder. Tonnie Witteman

 7. Ik had liever gelezen dat de Dorpsraad de gemeenteraad had laten weten dat Hoogmade al voldoende getroffen is door de A4, de HSL en de energiemasten. Er is al geen sprake meer van een Groene Hart dorp. Ons dorp staat in de uitverkoop, we worden zo het afvoerputje van de gemeente Kaag en Braassem!

 8. Heel spijtig te lezen dat in het statement van onze Dorpsraad in het geheel niet wordt gerept over de gezondheidsrisico’s voor de bewoners die windturbines met zich meebrengen.
  Het ad hoc voldoen aan een ondertekend klimaatakkoord en een groei van Hoogmade (wat een grotere opdracht ten aanzien van energie met zich meebrengt) druisen mijns inziens juist in tegen de leefbaarheid van Hoogmade. De Hoogmadesche Polder en ander omliggend groen dient hierbij te worden gekoesterd!

 9. Windmolens, lijkt me prima om ze bij alle woningen in de veen te plaatsten. Dat dorp mag namelijk onbeperkt groeien, lijkt het. Dus passend om daar de windmolens te planten.
  Een sterker tegengeluid van de dorpsraad had ik verwacht, erg voorzichtig dit stukje tekst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.