Rob Looijenstein

Hoogmade is het dorp waar ik ben opgegroeid en nog steeds woon. Inmiddels weer in de Graaf Willem II laan, met het gezin.

Daarvoor had ik de luxe om te kunnen starten op de woningmarkt in de Kerkstraat, samen met vijf anderen hebben we daar de Heerlycke Pons opgericht. Gebouwd door een lokale aannemer. Een project om jaren later nog altijd trots op de te zijn.

Het dorpse leven bevalt me uitstekend. Voor verschillende verenigingen en organisaties heb ik me vrijwillig ingezet. Zo ben ik 15 jaar als begeleider mee geweest op Zomerkamp.

Sinds januari 2016 werk ik ook in Hoogmade op de plaatselijke basisschool. De binding met het dorp is nóg sterker geworden.

Mijn bijdrage als bestuurslid is gering, ik focus me op de website en vergader nu en dan mee wanneer de agenda dit toelaat.