Peter van Hoesel

Met mijn gezin, echtgenote en drie kinderen, ben ik in 1987 in Hoogmade komen wonen op de Van Klaverweijdeweg 1; de voormalige boerderij van de familie Van Leeuwen, sedertdien is het een woonboerderij. Voordien woonden wij 14 jaar in Woubrugge, in nieuwbouwhuizen.

Van 1974 t/m 2006 ben ik actief geweest in de gemeentepolitiek, als bestuurslid van de toenmalige partij Gemeentebelang, als burgerlid van raadscommissies, als voorzitter van de Werkgroep Herindeling Gemeente Woubrugge, en gedurende 12 jaar als raadslid van de Gemeente Jacobswoude, een van de voorlopers van de huidige gemeente Kaag & Braassem.

Verder ben ik (landelijk) onder meer actief op het gebied van burgerparticipatie in gemeenten, zie burger-overheid.nl.

Met ingang van 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Dorpsraad van Hoogmade, waarbij ik met name als contactpersoon tussen de gemeente en de Dorpsraad zal functioneren. Uitbreiding van Hoogmade lijkt me goed, maar ik vind het wel belangrijk dat daarbij gelet wordt op de kwaliteit van de woonomgeving, onder meer door voldoende groen binnen de bebouwde kom mogelijk te maken.