Veilige bushalte bij het Zuideinde

  • Update: De gemeenteraad zal in juli a.s. aan de hand van de richtnota keuzes maken tussen de verschillende ambities en bezuinigingsopgaven. Het Zuideinde in Hoogmade vormt onderdeel van dit keuzepalet. Dit besluit van de raad zal genomen worden bij de behandeling van de begroting voor 2022.
  • Als er wordt gekozen om het Zuideinde op te nemen in de begroting, zullen de werkzaamheden naar verwachting dus op z’n vroegst in 2022 plaatsvinden.

  • Zie voor eerdere berichtgeving op de site van de dorpsraad.
  • Zie voor recente berichtgeving over de stand van zaken en planning voor dit project.

Geüpdatet: 5 juni 2021.