• Update: De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft in de begroting voor 2022 het veiliger maken van de bushalte bij het Zuideinde in Hoogmade als ambitie opgenomen. De gemeente bereidt nu de formele start van het project voor. We houden in de planning rekening met een te organiseren participatiebijeenkomst of een mogelijkheid om te reageren op het ontwerp.

  • De bus rijdt al geruime tijd niet meer door ons dorp. Daartegen heeft het bestuur van de dorpsraad indertijd luidkeels geprotesteerd. Inmiddels blijft de route van en naar de bushalte voor voetgangers onveilig. Deze zorg wordt ook gedeeld door de gemeente. Een veilige looproute, meer verlichting en het oversteken zijn de grootste aandachtspunten. Maanden later is de gemeenteraad van Kaag en Braassem is nog altijd voornemens om het veiliger maken van de bushalte bij het Zuideinde in Hoogmade als ambitie in de begroting voor 2022 op te nemen. De begroting voor 2022 wordt op 1 november 2021 vastgesteld in de gemeenteraad.​

  • De gemeenteraad zal in juli a.s. aan de hand van de richtnota keuzes maken tussen de verschillende ambities en bezuinigingsopgaven. Het Zuideinde in Hoogmade vormt onderdeel van dit keuzepalet. Dit besluit van de raad zal genomen worden bij de behandeling van de begroting voor 2022.
  • Als er wordt gekozen om het Zuideinde op te nemen in de begroting, zullen de werkzaamheden naar verwachting dus op z’n vroegst in 2022 plaatsvinden.

  • Zie voor eerdere berichtgeving op de site van de dorpsraad.
  • Zie voor recente berichtgeving over de stand van zaken en planning voor dit project.

Laatste update: 28 januari 2022.