• Update: Het blijft de bedoeling een speelplaats aan te leggen voor de bewoners van de Weidse Wetering en de Theo Bosmanlaan. Vraag is echter waar een dergelijke speelplaats het beste kan worden aangelegd. Het bestuur van de dorpsraad en de gemeente hebben afgesproken hiervoor op korte termijn met plannen te komen, zodat omwonenden daarop kunnen reageren.

  • In de Weidse Wetering kan helaas geen speelplek voor kinderen aangelegd worden.
  • Met de gemeente is bij de besluitvorming voor deze woningen afgesproken dat compensatie hiervoor buiten de Weidse Wetering maar wél zoveel mogelijk in de directe omgeving gezocht zou worden.
  • De gemeente laat weten dat in overleg met de ontwikkelaar van de woningen bij de Weidse Wetering compensatie voor de financiering van een speelplek in de nabijheid van de Theo Bosmanlaan.
  • In overleg met omwonenden van de Theo Bosmanlaan zal de gemeente de beste locatie voor een speelplek vaststellen.

Laatste update: 30 oktober 2021.