Desgevraagd laat de gemeente weten dat, gelet op de grote behoefte aan woningen, er ook binnen onze regio Holland Rijnland nagedacht is over eventuele locaties waar woningbouw kan plaatsen. In dat onderzoek is ook de Hoogmadese polder genoemd en als zoeklocatie opgenomen. Dat betekent niet dat er concrete plannen liggen of initiatieven. Komende tijd zullen provincie, regio en gemeenten nadenken over de opgaven en locaties.

Gepubliceerd: 10 april 2021