• Update: We wachten op dit moment op het initiatief van de Stichting.
  • Reeds maandenlang wachten wij op een productieve gang van zaken rond de aanleg van een behoorlijke parkeerplaats op de hoogte van de molen bij het Noordeinde.. Inmiddels zeer tot ongeduld van het bestuur van de dorpsraad: waarom lukt het toch niet om de grondeigenaar (de Stichting Erven Cornelis Sprongh) in beweging te krijgen?We wisten al dat de gemeente en Stichting een overeenkomst voor de huur van 15 à 20 jaar zouden opstellen en dat hierna de Stichting een aannemer opdracht zou geven voor aanvraag van de vergunning en realisering van de parkeerplaats.

  • Wederom hebben wij moeten vernemen dat zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, de gemeente weer contact zal opnemen met de klankbordgroep bestaande uit omwonenden en Dorpsraad. Kortom: er is wederom geen voortgang geboekt. Zeer teleurstellend!
  • Het blijft de bedoeling een betere parkeermogelijkheid bij het Noordeinde ter hoogte van de molen te realiseren. Dat is noodzakelijk uit een oogpunt van veiligheid en aanzien bij binnenkomst van het dorp. Na aanleg van deze parkeerplaats zal parkeren langs het Noordeinde en kriskras parkeren bij de molen niet meer worden toegestaan. Overleg hierover met de stichting Erven Sprongh duurt lang. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat het overleg onlangs in een stroomversnelling is gekomen. Het bestuur van de dorpsraad heeft aangedrongen op spoedige realisering van en tijdige communicatie met omwonenden.

  • De eigenaar van de grond, de Stichting Erven Cornelis Sprongh, is uitgenodigd voor overleg over de uitvoering. Dit overleg heeft nog niet plaats kunnen vinden.
  • Inmiddels heeft de gemeente al wel een concepthuurovereenkomst opgesteld, waarin zaken als huursom, onderhoud, evt. schade, gebruik van de parkeerplaats, etc. worden geregeld.
  • De veiligheidsadviseur heeft eerder al geadviseerd over de veiligheid van de twee voorliggende uitvoering opties. Beide varianten zijn in beginsel acceptabel beoordeeld.

  • Zie voor eerdere berichtgeving op de site van de dorpsraad.
  • Uit een oogpunt van veiligheid en aanzien bij binnenkomst van het dorp is betere parkeermogelijkheid bij het Noordeinde ter hoogte van de molen noodzakelijk. Na aanleg van de parkeerplaats zal parkeren langs het Noordeinde en kriskras parkeren bij de molen niet meer worden toegestaan.
  • Overleg is gaande over twee varianten voor uitvoering -1: haaks op de toegangsweg naar het eiland of 2: parkeerhavens parallel aan het Noordeinde – tussen de gemeente en omwonenden met het bestuur van de Dorpsraad als waarnemer. De gemeente gaat in overleg met de grondeigenaar, Stichting Erven Cornelis Sprongh, bepalen welk van de twee varianten mogelijk is. De planning van dit project is afhankelijk van de keuze die de grondeigenaar maakt, waarbij de veiligheid zoveel mogelijk gegarandeerd moet zijn.

Geüpdatet: 28 januari 2022.

Foto: R. Looijenstein