Parkeerstrook Noordeinde

  • Zie voor eerdere berichtgeving op de site van de dorpsraad.
  • Uit een oogpunt van veiligheid en aanzien bij binnenkomst van het dorp is betere parkeermogelijkheid bij het Noordeinde ter hoogte van de molen noodzakelijk. Na aanleg van de parkeerplaats zal parkeren langs het Noordeinde en kriskras parkeren bij de molen niet meer worden toegestaan.
  • Overleg is gaande over twee varianten voor uitvoering -1: haaks op de toegangsweg naar het eiland of 2: parkeerhavens parallel aan het Noordeinde – tussen de gemeente en omwonenden met het bestuur van de Dorpsraad als waarnemer. De gemeente gaat in overleg met de grondeigenaar, Stichting Erven Cornelis Sprongh, bepalen welk van de twee varianten mogelijk is. De planning van dit project is afhankelijk van de keuze die de grondeigenaar maakt, waarbij de veiligheid zoveel mogelijk gegarandeerd moet zijn.

Gepubliceerd: 10 april 2021.