Marco Elstgeest

Geboren en getogen in Hoogmade. 30 jaar actief lid bij MMO, 13 keer het Flippofeest georganiseerd en nu zelf 3 jonge kinderen op de basisschool in Hoogmade.

In mijn basisschooltijd ging je jaarlijks een week op Zomerkamp, en zo gaat dat nu nog steeds… omdat actieve vrijwilligers zoiets samen mogelijk maken.

En dit is pas één mooi voorbeeld van hoe dat gaat in Hoogmade. Maar we hebben ook dringend behoefte aan meer jeugd. Meer woonruimte in ons dorp, ook voor senioren, is hard nodig voor een gezonde doorstroming.

Ik heb mij eind 2022 bij de dorpsraad aangemeld om actief mee te denken, actief mee te doen en meer verbinding te realiseren tussen dorpsraad, verenigingen en alle Hoogmadenaren.