Hein de Groot

In 1984 zijn wij in de voormalige boerderij van de familie van Tol naast de nu afgebrande Kerk komen wonen, waar ik in 1985 mijn bedrijf Comtest Engineering ben gestart.

Nadat het bedrijf in 1989 naar Zoeterwoude was vertrokken hebben wij in een 10 jaren project de boerderij geheel gerenoveerd.

Na mijn pensionering in 2018, hebben wij een nieuw levensloopbestendig huis langs het Kerkepad gebouwd en is onze dochter met haar man en 4 kinderen in de boerderij getrokken.

Gedurende mijn werkzame leven heb ik nooit veel tijd genomen om me met Hoogmade te bemoeien, maar sinds 2019 probeer ik met de Dorpsraad mooie dingen voor ons mooie dorp te bereiken en nu als opvolger van Lauris als voorzitter.